Hypnos, FSR - E

Hypnos е предназначен за групови гонки в НАВИГА - клас FSR-E.
Дължина на корпуса 680 мм.
Задвижващ хардуер- гъвкав вал ф 3,14 мм.
Мотор - брюшлес тип 3650 - 1750 kV
Захранване - LiPO 6S
Може да бъде поръчан във фирмата или при нашите партньори от MHZ - Германия . Можете да изберете различните варианти на корпуса ,както и различна степен на завършеност на хардуера.

Партньори